Ingresa o teu e-mail e recibe de xeito automático todas as novas que imos subindo.

venres, 25 de maio de 2012

O goberno popular de Fene ten paralizado o Plan de urbanismo


     A revisión do Plan xeral de ordenación municipal iniciada a comezos do ano 2010 atópase paralizada. Coa chegada do PP ao goberno o PXOM non avanzou a penas na súa tramitación, sendo ademais este un momento de parón en xeral das obras maiores e dos expedientes da área de urbanismo que veu reducido en 11 veces os ingresos por licenzas de obra. Pasouse de máis de 600.000 € a uns 55.000 € en 3 anos.
     Desde o BNG non temos información precisa do estado no que se atopa a revisión do Plan xeral desde o mes de outubro de 2011 no que se fixo, por parte do equipo redactor, unha exposición do mesmo. 
     Os prazos para a redacción dos traballos xa están sendo superados polo que desde o BNG urxiremos ao alcalde para que traballen no asunto e poñan a disposición dos grupos políticos e dos veciños o documento inicial para poder facer as alegacións e consultas oportunas.
     Para o BNG é fundamental que exista un proceso transparente de tramitación cun PXOM que responda ás necesidades e demandas dun pobo con futuro e non a intereses particulares.


Ningún comentario:

Publicar un comentario