Ingresa o teu e-mail e recibe de xeito automático todas as novas que imos subindo.

xoves, 31 de maio de 2012

RAZÓNS PARA VOTAR EN CONTRA DOS ORZAMENTOS MUNICIPAIS


O PP PRIORIZA O PAGO AOS BANCOS FRONTE Á CREACIÓN DE EMPREGO

“Os populares desoiron as propostas nacionalistas en materia de formación, emprego e benestar social.”

O goberno local de Fene, dirixido polo popular Gumersindo Galego, quedouse so na aprobación do orzamento. O BNG e IU con seis votos en contra fixaron a súa posición como moi crítica coas contas peresentadas polo PP, que so avanzaron grazas á abstención do PSOE, que novamente lle permite sacar adiante o segundo orzamento municipal ao PP.

O orzamento de Fene, igual que o resto dos concellos, está moi afectado polas imposicións e improvisacións do goberno do estado en materia económica. As normas impostas polo PP a nivel estatal dificultan moito facer cousas, pero o PP de Fene, vai máis alá do imposto, por exemplo, pediu obrigado polo estado, un Creto ao ICO a un 6,5% en novembro, para pagar facturas da  época de goberno socialista de plena precampaña de 2011. Pois no orzamento de 2012 o PP inclúe unha amortización adicional de 124.000 que non tiñan por que pagar ata 2013. Con esta partida poderíanse ter creado 4 przas de peón so servizo de recollida do lixo durante un ano.

En canto á estructura do orzamento, estes atópanse desinflados nos ingresos, pasandose de prudentes e aída así incrementanse en 450.000 pola subida do IBI 6%, e incremento das Participacions do estado.

En canto aos  gastos, redúcese o gasto de persoal, amortizanse 5 postos  de tarballo e incrementan o gasto corrente no Cap. II que son empresas e servizos subcontratados. Existe un incremento moi importante do gasto financieiro para o pago de intereses e capital dos prestamos que ten pedido o concello.Os investimentos son de uns 500.000 euros, case todo comprometido de Plans de obras de anos anteriores, que supoñen o orzamento máis baixo para obras dos últimos 15 anos.

O orzamento non foi contrastado co movemento asociativo, consigna subvencions nominativas para actos concretos sen falar coas entidades subvencionadas.
No orzamento, novamente, o PP e o Psoe teñen un acordo tácito, o PP soluciona varios problemas herdados do Psoe, por exemplo, o Concurso de tapas do ano pasado igual ou o proxecto da rede WIFI están sen pagar  e figuran neste orzamento.

Por último desde o BNG queremos manifestar que o Concelleiro de Facenda minte cando di que amplia a partida de dependencia, cando na realidade a Xunta de Galiza ten bloqueadas as altas no servizo atención á dependencia e o únicoi que fan e recoller o que se fixo en 2011 que é o que subvenciona a Xunta neste programa.

A posicion do BNG é  en contra porque apostamos pola creacion de emprego, a formacion, a promoción económica e o reforzo dos servizos sociais, moi lonxe do porxecto popular. Ningún comentario:

Publicar un comentario