Ingresa o teu e-mail e recibe de xeito automático todas as novas que imos subindo.

venres, 20 de decembro de 2013

O BNG DE FENE PESENTA UNHA MOCIÓN PARA QUE SE GARANTA O SUBMISTRO ELÉCTRICO ÁS PERSOAS SEN RECURSOS

O GM do BNG de Fene presenta, ante a indiferencia do PP, unha moción para que se tomen mendidas lexislativas que impidan o corte do subminstro eléctrico ás persoas con menos recursos. Concretamente propóñense ao Pleno os seguintes acordos:
 
1) Realizar as modificacións lexislativas necesarias para garantir o subministro enerxético ás familias que estean en situación de pobreza e, entre tanto, adopte medidas prácticas para evitar as dramáticas consecuencias desta problemática nos fogares galegos máis desfavorecidos.
 
2) Demandar do Goberno do Estado español que non incremente o recibo da luz para o 2014.
 
3) Solicitar do Goberno do Estado español que permita a creación dunha tarifa eléctrica galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade, posibilite unhas menores tarifas tanto para o consumo doméstico como para as empresas.

As razóns da presentación desta moción son os milleiros de persoas que en Galiza e no Estado viven na pobreza e padecen a pobreza enerxética. No conxunto do Estado Español hai 2,2 millóns de nenos e nenas que viven por baixo do limiar da pobreza.

O goberno local debe garantir por medio da administración municipal e dos servizos sociais públicos o apoio as persoas que o precisaren e tamén debe impulsar diante do Estado español e da Xunta de Galiza iniciativas para que a prestación de servizos básicos destinados aos grupos máis desfavorecidos e medidas específicas dirixidas a persoas en risco de exclusión social e con necesidades especiais permitan contribuír a garantir o benestar, a saúde e calidade de vida nesta situación dramática que padecen.

O goberno do Estado español xustifica o fortísimo incremento do recibo da luz dos últimos anos nun suposto déficit tarifario. Cómpre avogar, pois, por uha reforma a fondo da normativa do sector eléctrico, tanto para corrixir os denominados inxustos e elevados beneficios que se xeran co formato actual de poxas de enerxía no mercado maiorista, co que se poría fin á escalada no incremento do déficit da tarifa, como para retornar a un modelo de maior intervención e control nun servizo esencial como o subministro eléctrico aos fogares, cuxa liberalización demostrou que beneficia exclusivamente ás grandes empresas enerxéticas a custo dunha política abusiva coa maioría das persoas abonadas. 
 
 
 
 
 


 

Ningún comentario:

Publicar un comentario