Ingresa o teu e-mail e recibe de xeito automático todas as novas que imos subindo.

martes, 25 de outubro de 2016

ESQUERDA UNIDA INCORPÓRASE AO GOBERNO MUNICIPAL DE FENE

No día de hoxe o Alcalde de Fene, o nacionalista Juventino Trigo, asinou as resolucións de acaldía que fan efectiva a remodelación do goberno local.

Mari Carmen Martínez, concelleira de EU
O rexedor fixo efectivo o acordo con EU incorporando á concelleira María Carmen Martínez á Xunta de goberno local. A concelleira foi nomeada segunda tenente da alcaldía e Presidenta da Comisión de Dinamización social e transparencia. Dentro desta Comisión farase cargo das delegacións de Benestar social e igualdade, Ensino e Participación e información cidadá, transparencia e comunicación. As delegacións de Cultura, Xuventude e Deportes foronlle asignadas ao concelleiro Justo Martínez Ardá.

No novo organigrama forman parte da Xunta de Goberno Local, Alejandra Permuy Meizoso como primeira tenente de alcalde, Justo Martínez Ardá como terceiro Tenente de Alcalde e Mariela Aguilar Prieto cuarta Tenente de Alcalde.

Grupo Municipal do BNG de Fene
O Alcalde tamén fixo novos nomeamentos, Alejandra Permuy Meizoso Pesidenta  da área de Organización e seguridade, como o viña sendo, mais agora asume a área de Servizos e Mantemento. Justo Martínez Ardá foi nomeado Presidente da área de Desenvolvemento territorial  e Mariela Aguilar permanece como delegada e Medio ambiente. A área de Facenda sigue nas mans do alcalde e incorpora a delegación de Promoción económica.


Desde  o novo equipo de goberno o que se pretende e traballar máis e mellor polo pobo de Fene e cumprir o acordo político asinado.venres, 7 de outubro de 2016

Aprobadas as subvencións nominativas ás entidades cidadáns

O alcalde Juventino Trigo indicou que a relación de axudas incluíase no proxecto de orzamentos que non se aprobou no mes de agosto


O Goberno do BNG levou ao pleno do Concello de Fene, a concesión de dezanove subvencións nominativas para a realización de actividades de utilidade pública e interese social a diferentes asociación, por un importe total de 47.500 euros, e que foi aprobado por unanimidade.


Dos 47.500 €, 13.300 € destínanse a actividades desenvolvidas por entidades prestadoras de servizos sociais para o funcionamento destas entidades e a realización de actividades de interese social dirixidas a persoas desfavorecidas (ASPANEPS, Cáritas e Amigos de Galicia); 3.500 ao mantemento ou posta en funcionamento de comedores escolares (ANPAS dos CEIP de Centieiras e Os Casais e do CPI A Xunqueira de San Valentín); 15.000 € á organización de festivas musicais (Fenerock, Felipop e Xuntanza de Gaiteiros) e os 31.800 restantes a romarías (O Pote, O Camiñante, Romaría Viquinga) e outro de tipo de eventos e actividades (lavandeiras de Sillobre; ciclo do Nadal de San Valentín; Slalom de Fene; festas do poldro, da orella e da ameixa; Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé).

Entre as novidades máis importantes a respecto do exercicio de 2015 cómpre salientar as seguintes:

·       Increméntase a contía total que se dedica ás subvencións nominativas así como o número de entidades beneficiarias.

·       Auméntase a contribución municipal ao mantemento/posta en funcionamento de comedores escolares.

·       Increméntase a cantidade que se destina a entidades prestadoras de servizos sociais.

A concesión de subvencións nominativas é un procedemento previsto na Lei Xeral de Subvencións para contribuír ao financiamento de actividades de utilidade pública ou interese social e regúlanse a través da sinatura dos correspondentes convenios de colaboración.


Pleno do 6 de outubro (Foto: Radio Fene)