Ingresa o teu e-mail e recibe de xeito automático todas as novas que imos subindo.

venres, 7 de outubro de 2016

Aprobadas as subvencións nominativas ás entidades cidadáns

O alcalde Juventino Trigo indicou que a relación de axudas incluíase no proxecto de orzamentos que non se aprobou no mes de agosto


O Goberno do BNG levou ao pleno do Concello de Fene, a concesión de dezanove subvencións nominativas para a realización de actividades de utilidade pública e interese social a diferentes asociación, por un importe total de 47.500 euros, e que foi aprobado por unanimidade.


Dos 47.500 €, 13.300 € destínanse a actividades desenvolvidas por entidades prestadoras de servizos sociais para o funcionamento destas entidades e a realización de actividades de interese social dirixidas a persoas desfavorecidas (ASPANEPS, Cáritas e Amigos de Galicia); 3.500 ao mantemento ou posta en funcionamento de comedores escolares (ANPAS dos CEIP de Centieiras e Os Casais e do CPI A Xunqueira de San Valentín); 15.000 € á organización de festivas musicais (Fenerock, Felipop e Xuntanza de Gaiteiros) e os 31.800 restantes a romarías (O Pote, O Camiñante, Romaría Viquinga) e outro de tipo de eventos e actividades (lavandeiras de Sillobre; ciclo do Nadal de San Valentín; Slalom de Fene; festas do poldro, da orella e da ameixa; Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé).

Entre as novidades máis importantes a respecto do exercicio de 2015 cómpre salientar as seguintes:

·       Increméntase a contía total que se dedica ás subvencións nominativas así como o número de entidades beneficiarias.

·       Auméntase a contribución municipal ao mantemento/posta en funcionamento de comedores escolares.

·       Increméntase a cantidade que se destina a entidades prestadoras de servizos sociais.

A concesión de subvencións nominativas é un procedemento previsto na Lei Xeral de Subvencións para contribuír ao financiamento de actividades de utilidade pública ou interese social e regúlanse a través da sinatura dos correspondentes convenios de colaboración.


Pleno do 6 de outubro (Foto: Radio Fene)
Ningún comentario:

Publicar un comentario